Loading...
Nasza Oferta2019-03-14T16:20:45+01:00

Wolność, samodzielność, niezależność

Współpraca i wsparcie, ale bez niszczenia indywidualności.

Przyroda i ruch. W przyrodzie wszystko żyje. Życie to ruch. Kiedy dzieci karmią się przyrodą i nieskrępowanym ruchem, budzi się ciekawość świata.

Szkoła oferuje:

  • opiekę jednego wychowawcy przez osiem lat nauki
  • naukę dwóch języków obcych od pierwszej klasy (j.angielski, j.niemiecki)
  • zajęcia wychowania fizycznego na basenie i gimnastyki korekcyjnej w grocie solnej od pierwszej klasy
  • udział w wyjątkowych świętach i imprezach szkolnych, między innymi: Święto marcinowe z prawdziwym koniem i rogalami, Karnawał Rzemieślników, Kiermasz Świąteczny, Pokaz Talentów, Wymiennik Dziecięcy, wycieczki przyrodnicze, akcje charytatywne i prozdrowotne
  • liczne dodatkowe zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne takie jak: zajęcia plastyczne z artystą plastykiem, naukę gry na flecie, chór szkolny, dodatkowe zajęcia z języków obcych czy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • smaczne i zdrowe obiady, również wegańskie
  • świetlicę szkolną dostępną dla wszystkich chętnych dzieci do godz. 17.00.

Poznaj Istotę

Przeczytaj ostatnie posty z naszego bloga