image

Pedagogika

Pedagogika waldorfska to próba sformułowania odpowiedzi na pytania:

• Jak dobierać treści kształcenia, żeby w oparciu o nie wspierać dziecko w jego rozwoju, pobudzać i rozwijać siły jego duszy?

• Jak przedstawiać materiał, aby rozwijał nie tylko myślenie i sferę poznawczą ucznia, lecz

w równej mierze sferę uczuć i woli?

• Jak dostosować treści nauczania do budzących się zdolności dziecka tak, aby stawały się autentycznym „pokarmem dla duszy”?

Szkoła Podstawowa "Istota"

ul. Legionów 3, 32-020 Wieliczka

logo
fb

Kontakt

601 454 970

12 30 707 33

info@istota.edu.pl