Klasa Pierwsza
Klasa Pierwsza

Na początku szkolnej drogi dzieci przyglądają się temu, jak wygląda, smakuje,  pachnie i brzmi wszystko, czego się uczą. Długa część rytmiczna, podczas której powolna nauka gry na fletach, pierwsze pentatoniczne piosenki śpiewane chórem, łatwe zabawy rytmiczne. W zeszytach pojawiają się pisane kredkami bloczkowymi litery, w tym roku jeszcze wyłącznie drukowane, które wychodzą z kształtów, z ciał, ze skojarzeń.

Czytanie tylko tego, co się własnoręcznie napisało. Liczby są odzwierciedleniem tego, co dokoła: jeden jak jedno słońce, dwa jak dwoje oczu, dwie nogi. Działania wychodzące od wyniku, by to dziecko dobrało składniki; bo 14 to nie tylko 7+7, ale i 16-2 lub 5+5+4. To rozwijanie myślenia. Szukania sposobów. W opowiadanych na koniec lekcji baśniach zawsze wygrywa dobro, bo tak dzieci w tym wieku widzą świat, tak budują sobie system wartości.

Kolory podczas malowania na mokro są rozlane i delikatne, trzeba się dopiero nauczyć ich charakteru, granic. Rysunek form zawiera linie proste i łuki, stanowi pierwsze wprawki w dokładności. Robienie na drutach zaś to praca rąk, tak ważna dla sprawnego pisania, dla aktywnego bycia w świecie.

Podczas nauki języków dzieci osłuchują się z melodiami obco brzmiących piosenek czy wierszy, które powtarzają chórem. Lekcje zajęć ruchowych to głównie zabawy z elementami gimnastycznymi.

Klasa Druga
Klasa Druga

W drugim roku nauki pragnienie dokładności i harmonii staje się silniejsze. Obok wielkich pojawiają się małe litery drukowane, pisane starannie pierwsze krótkie notatki. Tutaj jest miejsce na naukę czytania, wprowadzane są pierwsze czytanki.

W świecie matematyki królują cztery działania algebraiczne oswajane w sytuacjach praktycznych. Pojawiają się liczby rzymskie. Opowieści o świętych oraz bajki o zwierzętach to dalsze budowanie systemu wartości: ukazanie całego wachlarza cech rozpiętych pomiędzy bezgraniczną dobrocią św. Franciszka a chytrym i zło czyniącym lisem z bajek. Kolory na pracach malarskich są wyraźniejsze i zaczynają opowiadać historie, ćwiczy się też rysunek kredkami. Kreślenie form oparte jest o oś symetrii: najpierw pionową, potem poziomą, trudniejszą.

Do robienia na drutach dochodzą prace wykonane szydełkiem. Na lekcjach języków obcych nadal królują piosenki, wiersze i zabawy, pojawia się więcej słownictwa, dzieci zaczynają samodzielnie mówić krótkie zdania. Zajęcia ruchowe stają się polem do ćwiczenia staranności i odczuwania własnego ciała. Na muzyce prym wiedzie pentatonika, dzieci śpiewają już mocniej, pewniej.

Klasa Trzecia
Klasa Trzecia

To trudny okres tak zwanego Rubikonu, gdy trzeba stanąć sam na sam ze światem. Dzieciom potrzebne jest wtedy ogromne wsparcie: tak od bliskich, jak i od szkoły. Dlatego treści nauczania tłumaczą świat, wspierają w tym niezwykle trudnym roku.

 

Po raz pierwszy pojawiają się więc epoki tematyczne opisujące proces powstawania, unaoczniające ważność pracy ludzkiej: od ziarenka do bochenka, budowa domu, stare rzemiosła. Do pisania służą od tego roku pióra, wprowadzane są litery pisane, ćwiczy się estetykę zapisu oraz pierwsze formy wypowiedzi: notatkę na zadany temat, krótkie opowiadanie, opis. To też początki gramatyki i ortografii.

 

Opowieści starotestamentowe pomagają w przeżywaniu natłoku emocji i uczuć. Matematyka nadal jest praktyczna, do poznanych działań układa się zadania tekstowe, ćwiczy je na coraz większych liczbach. Bardzo ważne są obliczenia zegarowe i kalendarzowe oraz sprawne posługiwanie się tabliczką mnożenia rozszerzaną do 12. Malowanie staje się figuratywne, z barwnej plamy wychodzą kształty. Praktyczność determinuje też prace ręczne: na szydełku i drutach robi się rękawiczki, szaliki, serwetki. Formy oparte są o dwie osie symetrii, bardzo dokładne. Rysowane starannie i powoli uczą pracy własnej, pochylania się nad zeszytem.

 

Po raz pierwszy pisze się w obcym języku, dopiero teraz, gdy już się go poczuło, oswoiło. Zajęcia ruchowe ewoluują od zabaw ku gimnastyce i sportom zespołowym. Na muzyce śpiewa się i gra na fletach łatwe kanony, pojawia się powoli śpiew indywidualny.

Klasa Czwarta
Klasa Czwarta

To czas, gdy dzieci są najbardziej otwarte na nowe treści, chcą poznawać świat we wszystkich jego przejawach. Dochodzą więc nowe epoki: nauka o człowieku i zwierzętach oraz krajoznawstwo. Dzieci poznają ludzkie ciało od strony funkcjonalnej: po co oddychamy? Dlaczego bije serce? Przyglądają się przyrodzie, zgłębiają życie zwierząt, które poznają nie w suchych liczbach i faktach, ale poprzez nasycone uczuciami obrazy, opowieści. Piszą samodzielne notatki, uczą się gramatyki, ortografii, poznają różne formy wypowiedzi. Nauka języka i praca z literaturą odbywa się niemal na każdej z epok, coraz jaśniejsza staje się spójność poznawanego świata.

 

Krajoznawstwo przybliża własną okolicę, dzielnicę, miasto i województwo. To historia i geografia zarazem, to eksplorowanie na krótkich wycieczkach po okolicy, odkrywanie, stawanie się badaczem, ale przede wszystkim – odpowiadanie na bardzo silną w tym wieku ciekawość. Opowieści z kręgu mitologii czyli Edda i Kalewala ukazują świat bogów i bohaterów, gdzie nie zawsze dobro zostaje nagrodzone. Wymagają refleksji nad znaczeniem takich cech jak przełamywanie lęków, znajdowanie w sobie siły, empatia, odpowiedzialność.

 

Na matematyce porubikonowy rozpad całości na części czyli nauka ułamków. Nadal odbywa się też praca na zadaniach tekstowych oraz matematyzowanie sytuacji praktycznych. Świetnie do tego służą miary i wagi, które pod koniec roku pomagają rozpocząć naukę ułamków dziesiętnych. Prace malarskie  i rysunkowe są tematyczne, dotyczą omawianych tematów. Wprowadza się haft krzyżykowy. Lekcje języków obcych angażują wszystkie sfery ucznia, od mowy poprzez pisanie i dramę. Tutaj też pojawia się gramatyka. Lekcje gimnastyki stają się właściwym wychowaniem fizycznym.

 

Dzieci ćwiczą własne ciało w grach zespołowych oraz zadaniach gimnastycznych. Na muzyce pojawia się zapis nutowy oraz śpiewanie i granie trudniejszych kanonów.

Klasa Piąta
Klasa Piąta

Klasa piąta jest okresem harmonii. Dzieci umieją już pracować samodzielnie, z chęcią zdobywają wiedzę i umiejętności. Coraz więcej jest epok tematycznych, zgłębiania istoty zjawisk. Na geografii poznajemy kraj wzdłuż Wisły i Odry oraz ludzi, którzy żyją w poszczególnych krainach geograficznych, na historii kultury starożytne: Indie, Persję, Grecję, Egipt, dawne sposoby myślenia i postrzegania świata oraz siebie nawzajem. Nauka przyrody to już nie tylko świat zwierząt, ale i roślin, ukazywany, jak dotąd, w powiązaniu z ludźmi.

 

Ćwiczone są wszystkie umiejętności z zakresu nauki o języku oraz literaturze, dzieci bardzo dużo piszą, czytają, dbają o poprawność gramatyczną i ortograficzną. Opowieści dotyczą tematu: na geografii są to legendy pochodzące z omawianych obszarów, na historii – właściwe danej kulturze mity.

 

Matematyka to nadal ułamki, zarówno zwykłe jak i dziesiętne oraz trudniejsze zadania tekstowe. Zamiast rysunku form jest geometria odręczna. Prace ręczne poza haftem krzyżykowym dotyczą szycia zwierzątek z materiału. Na lekcjach języków obcych bardzo dużo jest samodzielnego mówienia oraz pracy nad gramatyką.

 

Wychowanie fizyczne kontynuuje pracę z ciałem w grach zespołowych oraz gimnastyce. W związku z tematem starożytnej Grecji pojawiają się konkurencje olimpijskie. Podczas zajęć muzyki śpiewane są i grane utwory wielogłosowe.

Klasa Szósta
Klasa Szósta

W ostatnim roku nauki mocno ćwiczy się nabyte dotąd umiejętności. Dochodzą też nowe epoki. Mineralogia odpowiada na potrzebę wnikliwego poznawania świata, uczy o skałach, wulkanach, pozwala dostrzec cechy świata materialnego, dotknąć go i zbadać. Tak samo podstawy fizyki, nauka o świetle, mechanika, elektryczność statyczna, magnetyzm.

 

Na lekcjach geografii wychodzimy poza Polskę – najpierw do Europy, potem na cały świat. Przedmiot ten uczony jest bardzo mocno w powiązaniu z ludźmi, z tym, jak żyje się w różnych miejscach globu, jakie są różnice i z czego wynikają. Omawia się klimat, warunki przyrodnicze, ukształtowanie terenu, przemysł; wszystko, co determinuje mieszkańców omawianych ziem i krajów.

 

Lekcje historii to starożytny Rzym oraz średniowiecze, dochodzą też ćwiczenia z tego przedmiotu, podczas których uczniowie poznają dzieje aż do współczesności. Ćwiczone są wszystkie formy wypowiedzi, w nauce o literaturze przyglądamy się stylistyce, omawiamy wiersze, uczymy się pisać w różnych stylach.

 

Matematyka poszerzona zostaje o proste działania na procentach, poza tym bezustannie ćwiczy się rozwiązywanie zadań i wykonywanie obliczeń. Geometria z odręcznej staje się wykreślna, dzieci posługują się przyrządami oraz uczą się obliczać pola, obwody czy kąty. Podczas rysowania sięgamy po węgiel, uczymy się światłocienia, kontraktu, perspektywy. Pojawia się nowa technika: szrafowanie. Na wychowaniu fizycznym oraz muzyce ćwiczymy i rozwijamy dotychczasowe umiejętności.

Szkoła Podstawowa "Istota"

Ulica Telimeny 9, 30-838 Kraków

oraz ulica Legionów 3, Wieliczka 

logo
fb

Kontakt

601 454 970

12 30 707 33

info@istota.edu.pl