obraz
Klasa Szósta


O KLASIE

W ostatnim roku nauki mocno ćwiczy się nabyte dotąd umiejętności. Dochodzą też nowe epoki. Mineralogia odpowiada na potrzebę wnikliwego poznawania świata, uczy o skałach, wulkanach, pozwala dostrzec cechy świata materialnego, dotknąć go i zbadać. Tak samo podstawy fizyki, nauka o świetle, mechanika, elektryczność statyczna, magnetyzm.

 

Na lekcjach geografii wychodzimy poza Polskę – najpierw do Europy, potem na cały świat. Przedmiot ten uczony jest bardzo mocno w powiązaniu z ludźmi, z tym, jak żyje się w różnych miejscach globu, jakie są różnice i z czego wynikają. Omawia się klimat, warunki przyrodnicze, ukształtowanie terenu, przemysł; wszystko, co determinuje mieszkańców omawianych ziem i krajów.

 

Lekcje historii to starożytny Rzym oraz średniowiecze, dochodzą też ćwiczenia z tego przedmiotu, podczas których uczniowie poznają dzieje aż do współczesności. Ćwiczone są wszystkie formy wypowiedzi, w nauce o literaturze przyglądamy się stylistyce, omawiamy wiersze, uczymy się pisać w różnych stylach.

 

Matematyka poszerzona zostaje o proste działania na procentach, poza tym bezustannie ćwiczy się rozwiązywanie zadań i wykonywanie obliczeń. Geometria z odręcznej staje się wykreślna, dzieci posługują się przyrządami oraz uczą się obliczać pola, obwody czy kąty. Podczas rysowania sięgamy po węgiel, uczymy się światłocienia, kontraktu, perspektywy. Pojawia się nowa technika: szrafowanie. Na wychowaniu fizycznym oraz muzyce ćwiczymy i rozwijamy dotychczasowe umiejętności.

Szkoła Podstawowa "Istota"

Ulica Telimeny 9, 30-838 Kraków

oraz ulica Legionów 3, Wieliczka 

logo
fb

Kontakt

601 454 970

12 30 707 33

info@istota.edu.pl