obraz
Klasa Czwarta


O KLASIE

To czas, gdy dzieci są najbardziej otwarte na nowe treści, chcą poznawać świat we wszystkich jego przejawach. Dochodzą więc nowe epoki: nauka o człowieku i zwierzętach oraz krajoznawstwo. Dzieci poznają ludzkie ciało od strony funkcjonalnej: po co oddychamy? Dlaczego bije serce? Przyglądają się przyrodzie, zgłębiają życie zwierząt, które poznają nie w suchych liczbach i faktach, ale poprzez nasycone uczuciami obrazy, opowieści. Piszą samodzielne notatki, uczą się gramatyki, ortografii, poznają różne formy wypowiedzi. Nauka języka i praca z literaturą odbywa się niemal na każdej z epok, coraz jaśniejsza staje się spójność poznawanego świata.

 

Krajoznawstwo przybliża własną okolicę, dzielnicę, miasto i województwo. To historia i geografia zarazem, to eksplorowanie na krótkich wycieczkach po okolicy, odkrywanie, stawanie się badaczem, ale przede wszystkim – odpowiadanie na bardzo silną w tym wieku ciekawość. Opowieści z kręgu mitologii czyli Edda i Kalewala ukazują świat bogów i bohaterów, gdzie nie zawsze dobro zostaje nagrodzone. Wymagają refleksji nad znaczeniem takich cech jak przełamywanie lęków, znajdowanie w sobie siły, empatia, odpowiedzialność.

 

Na matematyce porubikonowy rozpad całości na części czyli nauka ułamków. Nadal odbywa się też praca na zadaniach tekstowych oraz matematyzowanie sytuacji praktycznych. Świetnie do tego służą miary i wagi, które pod koniec roku pomagają rozpocząć naukę ułamków dziesiętnych. Prace malarskie  i rysunkowe są tematyczne, dotyczą omawianych tematów. Wprowadza się haft krzyżykowy. Lekcje języków obcych angażują wszystkie sfery ucznia, od mowy poprzez pisanie i dramę. Tutaj też pojawia się gramatyka. Lekcje gimnastyki stają się właściwym wychowaniem fizycznym.

 

Dzieci ćwiczą własne ciało w grach zespołowych oraz zadaniach gimnastycznych. Na muzyce pojawia się zapis nutowy oraz śpiewanie i granie trudniejszych kanonów.

Szkoła Podstawowa "Istota"

Ulica Telimeny 9, 30-838 Kraków

oraz ulica Legionów 3, Wieliczka 

logo
fb

Kontakt

601 454 970

12 30 707 33

info@istota.edu.pl