image
obraz

Historia

Szkoła istnieje od 2004 roku. Od 2007 roku mamy przyznany status szkoły ekspery-mentalnej. Posiadamy zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej - MEN)

 

W 2008 roku wystapiliśmy do Międzynaro-dowego Związku Szkół Waldorfskich o potwierdzenie przynależności szkoły do nurtu pedagogiki waldorfskiej. Została nam przyznana licencja do posługiwania sie nazwą "pedagogika waldorfska" i "szkola waldorfska". Pracujemy w oparciu o program waldorfski napisany przez Pana Adama Winiarczyka.

 

Współpracujemy z międzynarodowym związkiem wspierającym pedagogikę waldorfską - IAO. Wspólnie, regularnie organizujemy otwarte szkolenia dla nauczycieli zainteresowanych tą forma nauczania.

W 2009 roku podjeliśmy współpracę z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjmując studentów na dwumiesięczne hospitacje zajeć oraz wykłady i warsztaty.

 

W 2010 roku rozpoczęliśmy cykl warsztatów kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia organizowane są na terenie przedszkoli.

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa "Istota"

Ulica Telimeny 9, 30-838 Kraków

oraz ulica Legionów 3, Wieliczka 

logo
fb

Kontakt

601 454 970

12 30 707 33

info@istota.edu.pl