obraz

Metody pracy

Odnoszenie wszystkiego do człowieka;

 

• Nieustanne uwzględnianie praktycznej strony życia;

 

• Przekształcanie wszystkiego w obraz;

 

• Ciągłe ukazywanie piękna w świecie;

 

• Uwzględnienie rytmu we wszystkich działaniach;

 

• Wychodzenie od całości do części;

 

• Wychodzenie od czynu w drodze ku pojmowaniu;

 

• Chronienie dziecka przed zbyt wczesnym „starzeniem się”.

Szkoła Podstawowa "Istota"

Ulica Telimeny 9, 30-838 Kraków

oraz ulica Legionów 3, Wieliczka 

logo
fb

Kontakt

601 454 970

12 30 707 33

info@istota.edu.pl